SZALAPAI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET

A Szalapai Szociális Szövetkezet 2013. május 23-án jött létre azzal az alapvető céllal, hogy olyan közös érdekeltségű tevékenységet folytasson, amely biztonságos megélhetést, jó minőségű egyéni, családi és közösségi életformát tesz elérhetővé tagjainak számára. A tag és a szövetkezet közötti együttműködés magában foglalja a munkához jutás elősegítését, a szociális helyzet javítását eredményező tevékenységeket, illetve oktatás jellegű feladatokat. A szövetkezetnek 32 alapító tagja van, akiknek jelentős része hátrányos helyzetű célcsoport személy, többségük jelenleg közfoglalkoztatási programban vesz részt. A szövetkezet alapító tagja a helyi önkormányzat is.

Elérhetőség:

8341 Szalapa, Fő u. 49.

Kiss Csaba, igazgató elnök 0620-330-0475


CELODIN ZALAI ALAPÍTVÁNY

A CELODIN Zalai Alapítvány 2001-ben jött létre, a Central European Local Deveropment Information Network nemzetközi hálózat magyarországi partnereként. Utóbbinak magyar, erdélyi, szlovák, cseh és lengyel civil partnerei vannak. A CELODIN Zalai Alapítvány a zalaszentgróti statisztikai kistérségben akkor már aktívan működő ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás mellett, annak munkáját segítendő alakult meg. Fő tevékenysége a térség és vidékfejlesztés. Az alapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljai az önkormányzati, kistérségi, regionális és országos területfejlesztési célok megvalósításának elősegítése a területfejlesztési információk megszerzésén, az oktatáson(felnőttképzést folytató intézmény) és a partnerségi kapcsolatokon keresztül, tehát a tudáshoz, információhoz, forráslehetőséghez való hozzáférés biztosítása a helyi fejlesztés szereplői számára. Alapítványunk önálló irodával, és megfelelő infrastruktúrával rendelkezik. Alapítványunknál jelenleg 3 főállású alkalmazott dolgozik, akik munkáját külső szakértők folyamatosan segítik. A CELODIN Zalai Alapítvány aktív szerepet játszik a térség gazdaságfejlesztési és vidékfejlesztési programjainak kidolgozásában és a partnerségre épülő projektek megvalósításában. 

Jelenlegi tevékenységeink:

1. Szaktanácsadás, forrásteremtés, mely magába foglalja többek között szakértők közvetítését, pályázattal kapcsolatos információk szolgáltatását (EU, magyar), pályázatok előkészítését és megírását, projektelőkészítést, valamint a vidékfejlesztésben érintett és érdekelt szervezetek segítését (önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók)

2. Információ-szolgáltatással kapcsolatos tevékenységünk kiterjed az EU-ra, termékre, piacra, egyéb eseményekre vonatkozó információkra, szükségletfelmérések készítésére, illetve a különböző elintézendő ügyek lebonyolítására. Mindezeken felül, színvonalas szakkönyvtárral rendelkezünk a női esélyegyenlőség és menedzsment területén.

3. Szervezés, koordináció, partnerségi kapcsolatok során helyi, megyei, regionális, országhatáron túli, továbbá vállalkozói és üzleti kapcsolatok kiépítését végezzük.


Elérhetőség;

info@celodinzala.hu

0683/360-693

"SKT" Fémtömegcikk Gyártó és Kereskedő Kft

Présgéppel történő fémmegmunkálás.

Elérhetőség: 8341 Szalapa, Petőfi u. 2.

0630/959-5108  0670/206-0088

 sktfemkft@gmail.comZALAI HUMÁN NONPROFIT KORLÁTOLT

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Tevékenységei: könykiadás, rendezvényi étkeztetés, egyéb kiadói tevékenység, PR, kommunikáció, reklámügynöki tevékenység, piac-, közvélemény kutatás, sport szabadidős képzés, zöldség, gyümölcs kiskereskedelme, egyéb élelmiszer - kereskedelem, üdülési, egyéb átmeneti szálláshely - szolgáltatás stb.

Elérhetőség;

8341 Szalapa, Petőfi Sándor u. 11. utolsó módosítás:2015-09-03 14:18:55